water.lv

Results of the Present the present contest - May 2019

  We have recieved multiple trajectories originating near one shoreline of the Baltic Sea and traveling to another. We have chosen to award Elvīra Vīgante from Riga. She was looking for the trajectories close to the Irbe Strait - researching possibilities to start the drift in one side of the strait and travel to the opposite. Thank to this story the new question of the contest approached - looking for the trajectories originating in the Gulf of Riga and leaving it.

  Drift trajectory from Lielirbe to Saaremaa recieved from Elvīra Vīgante

 • Konkursa rezultāti, Maijs 2019

  Konkursa suvenīru nosūtīsim Elvīrai Vīgantei no Rīgas. Viņas stāsts par to, ka iedomājusies sekot trajektorijai Irbes šauruma tuvumā un ar pārsteigumu pamanījusi, ka izkļūt/iekļūt Rīgas jūras līcī nebūtu viegls uzdevums - motivēja izvēlēties nākamo uzdevumu, paldies par to!

  Nākamais jautājums tiks publicēts 20. jūnijā

Answer of the 11th question of Present the present contest

  The correct answer to the question about the tidal effect in the Baltic Sea - "There might be observed periodic increase and decrease of water level caused by tides. Oscillation amplitude - couple of cm".

  Water level, 16th April, @8:00

  Water level, 16th April, @20:00

  Regarding the first questions of the contest we have recieved the feedback that "making guesses is unconfortable way of response". We take it into the consideration, the questions are going to be directly related to the updated functionality of the Present the present demonstration - the drift trajectory visualisation - in the future.

  • 18.-25.aprīļa konkursa jautājuma atbildes

   Pareizā atbilde uz uzdoto jautājumu par paisuma parādību Baltijas jūrā:

   "Iespējams novērot periodisku ūdens līmeņa palielināšanos un samazināšanos, kuru izraisa paisuma parādība. Kopējās ūdens līmeņa svārstības diennaktī, kuras izskaidro paisuma parādība - daži cm".

   Lai arī noteiktās mēness fāzēs diennakts ūdens līmeņa svārstību amplitūda laikā ar nelielu vēja ātrumu reizēm pārsniedz 10 cm, vidēji gada griezumā paisumu amplitūda ir vien daži centimetri. Aprīlī-maijā var novērot intensīvākas ūdens līmeņa diurnālās svārstības, jo paisumu fāze aptuveni sakrīt ar jūras brīžu fāzi. Maksimālais ūdens līmenis parasti novērojams vēlā pēcpusdienā.

  Gatavojot nākamos jautājumus, ievērosim saņemtās atsauksmes, par to, ka, izdarot minējumu, ir vēlme neparakstīties ar savu vārdu. Nākamais jautājums tiks publicēts 2. maijā un tas būs saistīts ar demonstrācijas jaunāko funkcionalitāti - dreifa vizualizācijas iespēju Baltijas jūrā.

Answer of the 10th question of Present the present contest

It is typical to observe current rotation around the wind direction. Rotation period is dependent on latitude. Theoretically the rotation period is - 13.7 hours (in latitude 55°) in the Baltic Sea.

  • Current and wind direction 4th April, @23:00

   Current and wind direction 5th April, @03:00

   Current and wind direction 5th April, @07:00

   Current and wind direction 5th April, @11:00

   Current and wind direction 5th April, @13:00

  Unfortunately, none of submitted answers mentioned that.

 • 4.-10.aprīļa konkursa jautājuma atbildes

  Pareizā atbilde uz uzdoto jautājumu:

  • "Novērojama straumes virziena rotācija. Raksturīgs straumes virziena rotācijas periods Baltijas jūrā ir 14 stundas"

  Diemžēl neviens no iesūtīto atbilžu autoriem šo saistību starp straumes un vēja virzieniem nebija pamanījis. To bija iespējams novērot, izvēloties servisā divu vektoru attēlojumu un, sekojot to izmaiņām laikā.

  Current and wind direction selection in the service www.water.lv/fimarweb

  Paldies par iesūtītām atbildēm, jauns Present the present konkursa jautājums tiks publicēts jau pirms Lieldienām - 18. aprīlī.

Answer of the 9th question of Present the present contest

In some sites in the SW Baltic Sea the wind speed will be above 20 m/s

  Congratulations to Mara Rage from Riga who submitted the precize answer to the question!

  • Wind speed in SW part of the Baltic Sea on 15th of March @23:00

 • 14.-20.marta konkursa jautājuma atbildes

  Attēlotā situācijā patiesa ir atbilde:

  • "dažos apgabalos vēja ātrums pārsniegs 20 m/s"

  Projekta suvenīru iegūs Māra Raģe no Rīgas, kura pareizi atbildēja uz uzdoto jautājumu.

  Jauns Present the present konkursa jautājums tiks publicēts 4. aprīlī.

Answer of the 8th question of Present the present contest

There are three correct answers:

 • "current and wind points towards different direction in the most part of the region"
 • "the speed of the current is higher in western side of the Aland islands (than in eastern side)"
 • "the wind speed is higher than the speed of the surface current in the most part of the region"
 • Congratulations to Liga Klints from Riga who submitted the precize answer to the question!

  • Wind and surface current in Aland area of the Baltic Sea on 7th of March @19:00

 • 7.-14.marta konkursa jautājuma atbildes

  Attēlotā situācijā patiesas ir atbildes:

  • "straumes virziens un vēja virziens Ālandu salu piekrastē ir atšķirīgi"
  • "straumes ātrums Ālandu salu rietumu piekrastē ir lielāks nekā austrumu piekrastē"
  • "vēja ātrums attēlotā situācijā ir lielāks nekā straumes ātrums".

  Vienlaicīgi visas trīs patiesās atbildes anketā atzīmējusi tikai Līga Klints - hidroloģe no Rīgas, kurai arī izsūtīsim projekta suvenīru.

  Paldies arī pārējiem anketu iesūtītājiem! Šodien esam publicējuši jaunu jautājumu, uz ko gaidām atbildes līdz 20. martam .

Answer of the 7th question of Present the present contest

There are two correct answers:

 • "The speed of the surface current in the Irbe Strait is significantly lower than the wind speed";
 • "The direction of the surface current in the Irbe Strait points to the Baltic Sea on 21st of February @12:00".
  • Wind and surface current in the Irbe Strait area of the Baltic Sea on 21st of February, @12:00

 • 21.-28.februāra konkursa jautājuma atbildes

  Attēlotā situācijā patiesas ir atbildes:

  • "Irbes jūras šaurumā virsmas straumes ātrums ir būtiski mazāks nekā vēja ātrums";
  • "Irbes jūras šaurumā 21. februāra pusdienas laikā virsmas straume vērsta virzienā no Rīgas jūras līča uz Baltijas jūru".
  Pārējās no atbildēm bija izvēlētas maldinošas. Attēlā pie Kolkas raga ZA vējš ar ātrumu ap 5 m/s (to iespējams redzēt apzīmējumu laukā attēla labā, apakšējā daļā).

  Tā kā neviens no iesūtītājiem šīs divas atbildes vienlaikus nav izvēlējies, tad 8. konkursa jautājums, ko publicēsim 7. martā , būs šim līdzīgs.

  Gaidīsim pareizas atbildes uz nākamo konkursa jautājumu!

Answer of the 6th question of Present the present contest

Drift model results show that the drifter starting its trajectory from Akmensrags travels 127 km by the surface current during 1 week period (7th-14th February,2019). Its start and finish positions differs 73 km. We chose to award the answer recieved from anndee@... .

 • 7.-14.februāra konkursa jautājuma atbildes

  Dreifa modeļa rezultāti rāda, ka objekts, kas no Akmensraga piekrastes pārvietotos ar straumes ātrumu, laikā no 7.-14. februārim nonāktu 73 km no tā sākotnējās atrašanās vietas. Šis pārvietojums ir būtiski lielāks nekā iepriekšējos jautājumos apskatītajās situācijās.

  Straumes pārvietota objekta dreifa trajektorija (7.-14. februāris, 2019).

  Attēlā objekta trajektorija un straumes ātrums un virziens pēc 7 diennaktīm. Interesējoties par attālināšanos/tuvināšanos sākotnējās atrašanās vietai, objekts vistālāk nokļuvis 95 km attālumā no tā sākotnējās atrašanās vietas un tad atkal tuvojies tai. Objekta veiktais kopējais attālums ir 127 km 7 diennakšu laikā.

  Šoreiz konkursa suvenīru, ja ar mums sazināsies, saņems atbildes iesūtītājs ar e-pastu anndee@..., kura atbilde bija starp tuvākām iesūtītām. Nākamais konkursa jautājums tiks publicēts 2019. gada 21. februārī.

Answer of the 5th question of Present the present contest

Drift model results show that the drifter starting its trajectory southern coast of Ruhnu island travels only 5 km by the surface current during 1 week period (24th-31st January,2019). Its start and finish positions differs less than 2 km. It is washed ashore after 1 day. Since we did not recieve the answer (1-3 km), we award one of the closest answers from Agnese Meija-Toropova from Riga.

 • 24.-31.janvāra konkursa jautājuma atbildes

  Dreifa modeļa rezultāti rāda, ka objekts, kas no Roņu salas dienvidu piekrastes pārvietotos ar straumes ātrumu, laikā no 24.-31. janvārim nonāktu 1.7 km no tā sākotnējās atrašanās vietas, jo straumes virziena maiņas dēļ tiktu izskalots krastā pēc 1 diennakts.

  Straumes pārvietota objekta dreifa trajektorija.

  Attēlā straumes ātrums un virziens pēc 1 diennakts, kad objekts nonācis krastā. Interesējoties par attālināšanos/tuvināšanos sākotnējās atrašanās vietai, objekts vistālāk nokļuvis 2 km attālumā no tā sākotnējās atrašanās vietas un tad atkal tuvojies tai. Objekta veiktais kopējais attālums ir 6 km 1 diennakts laikā.

  Izlozējām, ka konkursa suvenīru saņem Agnesei Meija-Toropova no Rīgas, kuras atbilde bija starp tuvākām iesūtītām. Paldies dalībniekiem! Nākamais konkursa jautājums - 2019. gada 7. februārī.

Answer of the 4th question of Present the present contest

Drift model results show that the drifter starting its trajectory from Daugavgriva (Riga) travels 41 km by the surface current during 1 week period (3rd-10th January,2019). Its start and finish positions differs only 5.4 km.

Congratulations to Ilze Dienava-Verdoold from Geldrop, the Netherlands for sending us the closest answer - 4.5 km!

 • 3.-10.janvāra konkursa jautājumu atbildes

  Dreifa modelis (Present the present demonstrācijā būs pieejams 2019. gada maijā) rāda, ka objekts, kas no Daugavas grīvas pārvietotos ar straumes ātrumu, laikā no 3.-10. janvārim nonāktu aptuveni 5.4 km no tā sākotnējās atrašanās vietas. Pārvietošanās trajektorija virzās uz R līdz 7.01.2019 pusnaktij. Pēc tam straume maina virzienu, pagriežoties uz Z un objekta trajektorija virzās atpakaļ A virzienā. Tas ilustrēts zemāk esošos attēlos.

  Straumes pārvietota objekta dreifs no Daugavas grīvas 03.01.2019 līdz 07.01.2019 pusnaktij (kreisais attēls), no 03.01.2019 @8:00 līdz 10.01.2019 @8:00 (attēls pa labi).

  Ja interesējamies par katrā stundā iegūto pārvietojumu, tad redzams, ka tas 7 dienu laikā var svārstīties no 0 līdz 620 metriem 1 stundas laikā. Interesējoties par attālināšanos/tuvināšanos sākotnējās atrašanās vietai - objekts vistālāk nokļuvis 17.5 km attālumā no tā sākotnējās atrašanās vietas un tad atkal tuvojies tai. Objekta veiktais kopējais attālums ir 41 km 7 diennakšu laikā. Kopumā novērotie pārvietojumi ir lielāki, tajā pašā laikā situācija ļoti līdzīga tai, kas tika analizēta divas nedēļas iepriekš.

  Apsveicam konkursa uzvarētāju Ilzi Dienavu-Verdoold ar tuvāko iesūtīto atbildi uz šo jautājumu!

  Paldies, par iesūtītām atbildēm! Atkārtosim eksperimentu janvāra beidzamā nedēļā (24.01.2019-31.01.2019).

Answer of the 3rd question of Present the present contest

Drift model results show that the drifter starting its trajectory from Daugavgriva (Riga) travels 20 km by the surface current during 1 week period (20th-27th december,2018). Its start and finish positions differs only by 1.3 km.

We did not award answers to the 3rd question of the contest because recieved initial guesses had exceeded 30% difference above the drift model results.

 • 20.-27.decembra konkursa jautājumu atbildes

  Dreifa modelis (Present the present demonstrācijā būs pieejams 2019. gada maijā) rāda, ka objekts, kas no Daugavas grīvas pārvietotos ar straumes ātrumu, laikā no 20.-27. decembrim nonāktu tikai aptuveni 1.3 km no tā sākotnējās atrašanās vietas. Pārvietošanās trajektorija virzās uz R līdz 24.12.2018 pusnaktij. Pēc tam straume maina virzienu, pagriežoties uz Z un objekta trajektorija virzās atpakaļ A virzienā. Tas ilustrēts zemāk esošos attēlos.

  Straumes pārvietota objekta dreifs no Daugavas grīvas 20.12.2018 līdz 24.12.2018 pusnaktij (kreisais attēls), no 20.12.2018 @8:00 līdz 27.12.2018 @8:00 (attēls pa labi).

  Ja interesējamies par katrā stundā iegūto pārvietojumu, tad redzams, ka tas 7 dienu laikā var svārstīties no 0 līdz 350 metriem 1 stundas laikā. Interesējoties par attālināšanos/tuvināšanos sākotnējās atrašanās vietai - objekts vistālāk nokļuvis 7.8 km attālumā no tā sākotnējās atrašanās vietas un tad atkal tuvojies tai. Objekta veiktais kopējais attālums ir 20 km 7 diennakšu laikā.

  Dreifa trajektorijām plānojam turpināt sekot 2019. gadā!

Answer of the 2nd question of Present the present contest

Model shows the wave direction 167° on the northern coast of the Ruhnu island on 10th of December, 2018, @ 8:00 .

Congratulations to Liga Klints from Riga who submitted the precize answer to the question!

We plan to introduce the new approach - that involves the guessing the drift trajectory of the object - in the contest the next round - since 20th of December, 2018.

 • 6.-13.decembra konkursa jautājumu atbildes

  Roņu salas ziemeļu piekrastē 10. decembra rītā, plkst. 8:00 prognoze viļņu virzienam bija 167°.

  Apsveicam atkārtotu konkursa uzvarētāju Līgu Klints ar precīzu atbildi uz šo jautājumu!

  Izvērtējot saņemtās atbildes, Present the present demonstrācijā ziemeļu virzienam atbilst 180°, dienvidu virzienam 0 un 360°, austrumu virzienam - 270° rietumu virzienam - 90°.

  Nākamā konkursa kārtā, kas sāksies 20. decembrī, plānojam uzsākt jaunu pieeju jautājumu izvēlē, aicinot minēt objektu, kuru nes jūras virsmas straume, atrašanās vietu pēc ilgāka laika posma. Interese par šādiem jautājumiem cieši saistīta ar piesārņojuma pārvietošanās procesiem jūrā, kuriem demonstrācijā vēlamies pievērst uzmanību.

  Pateicamies visiem iesūtīto atbilžu autoriem un aicinām piedalīties konkursa turpmākās kārtās!

Answer of the 1st question of Present the present contest

Model shows that the closest values of salinity (psu) and water temperature (°C) on November 25th @14:00 was found in shore of Parnu - 3.1 (psu) and 2.6 (°C) respectively.

Congratulations to the winners of the contest round: Līga Klints from Riga, Ivo Kušķis from Marupe.

 • 22.-29.novembra konkursa jautājuma atbildes

  Modeļaprēķinu rezultāti parādīja, ka 25. novembrī @ 14:00 no 5 piedāvātajām vietām vistuvākās sāļuma vērtības (psv) un temperatūras vērtības (°C) bija Pērnavas piekrastē.

  Tuvas vērtības virsmas ūdens temperatūrai (°C) un sāļumam (psv) bija arī Kuršu lagūnā Rusnē (Lietuvā) - attiecīgi 1.5 (°C) un 0.5 (psv).

  Pārējās no minētām pilsētām virsmas temperatūras un sāļuma vērtības atšķīrās vairāk:

  • Hela (Polijā) 9.0 (°C) un 7.3 (psv);
  • Stokholmā (Zviedrijā) 7.1 (°C) un 0.2 (psv);
  • Vāsā (Somijā) -0.2 (°C) un 4.8 (psv).

  No iesniegtām atbildēm Pērnavu kā pareizo atbildi bija izvēlējušies 3 konkursa dalībnieki, kurus apbalvosim ar konkursa suvenīru - water.lv pildspalvu.

  Konkursa 1. kārtas uzvarētāji, kas ar mums jau sazinājušies: Līga Klints, hidroloģe no Rīgas, Ivo Kušķis , vadītājs no Mārupes novada.

  Pateicamies visiem iesūtīto atbilžu autoriem un aicinām piedalīties konkursa turpmākās kārtās!