water.lv

Answer of the 6th question of Present the present contest

Drift model results show that the drifter starting its trajectory from Akmensrags travels 127 km by the surface current during 1 week period (7th-14th February,2019). Its start and finish positions differs 73 km. We chose to award the answer recieved from anndee@... .

 • 7.-14.februāra konkursa jautājuma atbildes

  Dreifa modeļa rezultāti rāda, ka objekts, kas no Akmensraga piekrastes pārvietotos ar straumes ātrumu, laikā no 7.-14. februārim nonāktu 73 km no tā sākotnējās atrašanās vietas. Šis pārvietojums ir būtiski lielāks nekā iepriekšējos jautājumos apskatītajās situācijās.

  Straumes pārvietota objekta dreifa trajektorija (7.-14. februāris, 2019).

  Attēlā objekta trajektorija un straumes ātrums un virziens pēc 7 diennaktīm. Interesējoties par attālināšanos/tuvināšanos sākotnējās atrašanās vietai, objekts vistālāk nokļuvis 95 km attālumā no tā sākotnējās atrašanās vietas un tad atkal tuvojies tai. Objekta veiktais kopējais attālums ir 127 km 7 diennakšu laikā.

  Šoreiz konkursa suvenīru, ja ar mums sazināsies, saņems atbildes iesūtītājs ar e-pastu anndee@..., kura atbilde bija starp tuvākām iesūtītām. Nākamais konkursa jautājums tiks publicēts 2019. gada 21. februārī.

Answer of the 5th question of Present the present contest

Drift model results show that the drifter starting its trajectory southern coast of Ruhnu island travels only 5 km by the surface current during 1 week period (24th-31st January,2019). Its start and finish positions differs less than 2 km. It is washed ashore after 1 day. Since we did not recieve the answer (1-3 km), we award one of the closest answers from Agnese Meija-Toropova from Riga.

 • 24.-31.janvāra konkursa jautājuma atbildes

  Dreifa modeļa rezultāti rāda, ka objekts, kas no Roņu salas dienvidu piekrastes pārvietotos ar straumes ātrumu, laikā no 24.-31. janvārim nonāktu 1.7 km no tā sākotnējās atrašanās vietas, jo straumes virziena maiņas dēļ tiktu izskalots krastā pēc 1 diennakts.

  Straumes pārvietota objekta dreifa trajektorija.

  Attēlā straumes ātrums un virziens pēc 1 diennakts, kad objekts nonācis krastā. Interesējoties par attālināšanos/tuvināšanos sākotnējās atrašanās vietai, objekts vistālāk nokļuvis 2 km attālumā no tā sākotnējās atrašanās vietas un tad atkal tuvojies tai. Objekta veiktais kopējais attālums ir 6 km 1 diennakts laikā.

  Izlozējām, ka konkursa suvenīru saņem Agnesei Meija-Toropova no Rīgas, kuras atbilde bija starp tuvākām iesūtītām. Paldies dalībniekiem! Nākamais konkursa jautājums - 2019. gada 7. februārī.

Answer of the 4th question of Present the present contest

Drift model results show that the drifter starting its trajectory from Daugavgriva (Riga) travels 41 km by the surface current during 1 week period (3rd-10th January,2019). Its start and finish positions differs only 5.4 km.

Congratulations to Ilze Dienava-Verdoold from Geldrop, the Netherlands for sending us the closest answer - 4.5 km!

 • 3.-10.janvāra konkursa jautājumu atbildes

  Dreifa modelis (Present the present demonstrācijā būs pieejams 2019. gada maijā) rāda, ka objekts, kas no Daugavas grīvas pārvietotos ar straumes ātrumu, laikā no 3.-10. janvārim nonāktu aptuveni 5.4 km no tā sākotnējās atrašanās vietas. Pārvietošanās trajektorija virzās uz R līdz 7.01.2019 pusnaktij. Pēc tam straume maina virzienu, pagriežoties uz Z un objekta trajektorija virzās atpakaļ A virzienā. Tas ilustrēts zemāk esošos attēlos.

  Straumes pārvietota objekta dreifs no Daugavas grīvas 03.01.2019 līdz 07.01.2019 pusnaktij (kreisais attēls), no 03.01.2019 @8:00 līdz 10.01.2019 @8:00 (attēls pa labi).

  Ja interesējamies par katrā stundā iegūto pārvietojumu, tad redzams, ka tas 7 dienu laikā var svārstīties no 0 līdz 620 metriem 1 stundas laikā. Interesējoties par attālināšanos/tuvināšanos sākotnējās atrašanās vietai - objekts vistālāk nokļuvis 17.5 km attālumā no tā sākotnējās atrašanās vietas un tad atkal tuvojies tai. Objekta veiktais kopējais attālums ir 41 km 7 diennakšu laikā. Kopumā novērotie pārvietojumi ir lielāki, tajā pašā laikā situācija ļoti līdzīga tai, kas tika analizēta divas nedēļas iepriekš.

  Apsveicam konkursa uzvarētāju Ilzi Dienavu-Verdoold ar tuvāko iesūtīto atbildi uz šo jautājumu!

  Paldies, par iesūtītām atbildēm! Atkārtosim eksperimentu janvāra beidzamā nedēļā (24.01.2019-31.01.2019).

Answer of the 3rd question of Present the present contest

Drift model results show that the drifter starting its trajectory from Daugavgriva (Riga) travels 20 km by the surface current during 1 week period (20th-27th december,2018). Its start and finish positions differs only by 1.3 km.

We did not award answers to the 3rd question of the contest because recieved initial guesses had exceeded 30% difference above the drift model results.

 • 20.-27.decembra konkursa jautājumu atbildes

  Dreifa modelis (Present the present demonstrācijā būs pieejams 2019. gada maijā) rāda, ka objekts, kas no Daugavas grīvas pārvietotos ar straumes ātrumu, laikā no 20.-27. decembrim nonāktu tikai aptuveni 1.3 km no tā sākotnējās atrašanās vietas. Pārvietošanās trajektorija virzās uz R līdz 24.12.2018 pusnaktij. Pēc tam straume maina virzienu, pagriežoties uz Z un objekta trajektorija virzās atpakaļ A virzienā. Tas ilustrēts zemāk esošos attēlos.

  Straumes pārvietota objekta dreifs no Daugavas grīvas 20.12.2018 līdz 24.12.2018 pusnaktij (kreisais attēls), no 20.12.2018 @8:00 līdz 27.12.2018 @8:00 (attēls pa labi).

  Ja interesējamies par katrā stundā iegūto pārvietojumu, tad redzams, ka tas 7 dienu laikā var svārstīties no 0 līdz 350 metriem 1 stundas laikā. Interesējoties par attālināšanos/tuvināšanos sākotnējās atrašanās vietai - objekts vistālāk nokļuvis 7.8 km attālumā no tā sākotnējās atrašanās vietas un tad atkal tuvojies tai. Objekta veiktais kopējais attālums ir 20 km 7 diennakšu laikā.

  Dreifa trajektorijām plānojam turpināt sekot 2019. gadā!

Answer of the 2nd question of Present the present contest

Model shows the wave direction 167° on the northern coast of the Ruhnu island on 10th of December, 2018, @ 8:00 .

Congratulations to Liga Klints from Riga who submitted the precize answer to the question!

We plan to introduce the new approach - that involves the guessing the drift trajectory of the object - in the contest the next round - since 20th of December, 2018.

 • 6.-13.decembra konkursa jautājumu atbildes

  Roņu salas ziemeļu piekrastē 10. decembra rītā, plkst. 8:00 prognoze viļņu virzienam bija 167°.

  Apsveicam atkārtotu konkursa uzvarētāju Līgu Klints ar precīzu atbildi uz šo jautājumu!

  Izvērtējot saņemtās atbildes, Present the present demonstrācijā ziemeļu virzienam atbilst 180°, dienvidu virzienam 0 un 360°, austrumu virzienam - 270° rietumu virzienam - 90°.

  Nākamā konkursa kārtā, kas sāksies 20. decembrī, plānojam uzsākt jaunu pieeju jautājumu izvēlē, aicinot minēt objektu, kuru nes jūras virsmas straume, atrašanās vietu pēc ilgāka laika posma. Interese par šādiem jautājumiem cieši saistīta ar piesārņojuma pārvietošanās procesiem jūrā, kuriem demonstrācijā vēlamies pievērst uzmanību.

  Pateicamies visiem iesūtīto atbilžu autoriem un aicinām piedalīties konkursa turpmākās kārtās!

Answer of the 1st question of Present the present contest

Model shows that the closest values of salinity (psu) and water temperature (°C) on November 25th @14:00 was found in shore of Parnu - 3.1 (psu) and 2.6 (°C) respectively.

Congratulations to the winners of the contest round: Līga Klints from Riga, Ivo Kušķis from Marupe.

 • 22.-29.novembra konkursa jautājuma atbildes

  Modeļaprēķinu rezultāti parādīja, ka 25. novembrī @ 14:00 no 5 piedāvātajām vietām vistuvākās sāļuma vērtības (psv) un temperatūras vērtības (°C) bija Pērnavas piekrastē.

  Tuvas vērtības virsmas ūdens temperatūrai (°C) un sāļumam (psv) bija arī Kuršu lagūnā Rusnē (Lietuvā) - attiecīgi 1.5 (°C) un 0.5 (psv).

  Pārējās no minētām pilsētām virsmas temperatūras un sāļuma vērtības atšķīrās vairāk:

  • Hela (Polijā) 9.0 (°C) un 7.3 (psv);
  • Stokholmā (Zviedrijā) 7.1 (°C) un 0.2 (psv);
  • Vāsā (Somijā) -0.2 (°C) un 4.8 (psv).

  No iesniegtām atbildēm Pērnavu kā pareizo atbildi bija izvēlējušies 3 konkursa dalībnieki, kurus apbalvosim ar konkursa suvenīru - water.lv pildspalvu.

  Konkursa 1. kārtas uzvarētāji, kas ar mums jau sazinājušies: Līga Klints, hidroloģe no Rīgas, Ivo Kušķis , vadītājs no Mārupes novada.

  Pateicamies visiem iesūtīto atbilžu autoriem un aicinām piedalīties konkursa turpmākās kārtās!